infolinia: 12 397 31 31 Centrum partnera »
Jeszcze tańsze ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC dla Twojego samochodu!

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Jak złożyć wypowiedzenie OC? Wypełniony i podpisany dokument złóż osobiście u najbliższego agenta ubezpieczeniowego, wyślij pocztą tradycyjną (zachowaj dowód nadania) lub prześlij własnoręcznie podpisany skan na adres e-mail towarzystwa. Aby wypowiedzenie było skuteczne, wypowiedzenie musi zostać wysłane najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Skorzystaj z poniższego kreatora, wybierz TU z listy, uzupełnij wymagane pola i wydrukuj gotowy formularz wypowiedzenia:

(nazwa i adres Towarzystwa - wybierz z listy)

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Imię i nazwisko Właściciela pojazdu / Nabywcy Adres Właściciela pojazdu / Nabywcy Numer rejestracyjny pojazdu Marka pojazdu Seria i numer wypowiadanej polisy

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152 z pózn. zm.) wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Data i miejscowość Podpis właściciela